واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به آغاز فرآیند حل و فصل اختلافات در برجام