30 بهمن, 1398
تحلیل ابوریحان

تحلیل دارویی ابوریحان – دابور

تحلیل دارویی ابوریحان - دابور :در این تحلیل قصد داریم شرکت داروسازی ابوریحان را با نماد دابور از منظر تحلیل بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.
29 دی, 1398
دسینا

دسینا

دسینا مرد خطی بازگزارش هاست و حتی نسبت به سال قبل هم خیلی تغییر نکرده است در 9 ماهه به سود 973 ریالی رسیده که 8% […]
24 دی, 1398
داروپخش

تحلیل داروپخش-وپخش

تحلیل داروپخش-وپخش .در این مطلب قصد داریم به بررسی شرکت داروپخش-وپخش از منظر تحلیل بنیادی بپردازیم.
21 دی, 1398
فارابی

تحلیل داروسازی فارابی-دفارا

تحلیل دارو سازی فارابی.شرکت داروسازی فارابی با بهره گیری و استفاده از نام شخصیت ها و دانشمندان برجسته که دستاوردهای عظیمی را برای بشریت به یادگار گذاشته اند
11 دی, 1398
پارس دارو_دپارس

تحلیل پارس دارو_دپارس

تحلیل پارس دارو دپارس :در این پست قصد داریم سهام شرکت دارو سازی پارس دارو را با نماد دپارس از منظر بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.