آموزش تحلیل بنیادی

12 بهمن, 1398
واتی

تحلیل سرمایه گذاری آتیه دماوند-واتی

در این تحلیل قصد داریم شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند-واتی را از منظر تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم.
26 آذر, 1398
fundamental analysis

تحلیل بنیادی سهام چیست؟

تحلیل بنیادی شاخه ای از علم تحلیل در بازار بورس و اوراق بهادار می باشد که به بررسی ارزش ذاتی سهم با استفاده از مقادیر ،پارامترها،ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک و...است.