27 آذر, 1398
بانک پارسیان

تحلیل تکنیکال وپارس

تحلیل تکنیکال بانک پارسیان با نماد وپارس تحلیل تکنیکال بانک پارسیان با نماد وپارس در محدوده قیمتی 258 تومان.سهم یک پولبک به به سقف کانال قبلی […]