12 بهمن, 1398
واتی

تحلیل سرمایه گذاری آتیه دماوند-واتی

در این تحلیل قصد داریم شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند-واتی را از منظر تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم.
11 بهمن, 1398
ونیکی

تحلیل سرمایه گذاری ملی ایران-ونیکی

در این تحلیل قصد داریم سهام سرمایه گذاری ملی ایران-ونیکی را از دید تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم.
24 دی, 1398
بانک

تسهیل تسویه بدهی بدهکاران

براساس قانون “تسهیل تسویه بدهی بدهکاران”: ۱ـ در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه […]
24 دی, 1398
داروپخش

تحلیل داروپخش-وپخش

تحلیل داروپخش-وپخش .در این مطلب قصد داریم به بررسی شرکت داروپخش-وپخش از منظر تحلیل بنیادی بپردازیم.