تحلیل بنیادی شرکت پلی پروپیلن جم

23 دی, 1398
مارون

تحلیل شرکت پلی پروپیلن جم

تحلیل شرکت پلی پروپیلن جم.شرکت پلی پروپیلن جم تولید کننده بیش از 300.000 تن پلی پروپلن در طیفی گسترده با نام تجاری جم پلین فعال می باشد.