تحلیل بنیادی فولاژ

1 دی, 1398
فولا_الیاژی_ایران

تحلیل بنیادی شرکت فولاد الیاژی ایران با نماد فولاژ

تحلیل بنیادی سهلم فولاد آلیاژی ایرانیان.بررسی ارزش ذاتی و آتی این مجموعه.سهمی با ارزش بالا