تحلیل بنیادی وصنعت

11 دی, 1398
وصنعت

تحلیل سرمایه گذاری صنعت و معدن_وصنعت

این شرکت در مهرماه سال ١٣٦٢ تحت نام شرکت لامپ البرز (سهامی خاص) به ثبت رسیده و در تاریخ ١٣٧٥/٠٣/١٢ طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن تغییر نام یافت