29 آذر, 1398
پتروشیمی_خراسان

تحلیل سهام پتروشیمی خراسان (خراسان)

تحلیل تکنیکال سهام پتروشیمی خراسان: تحلیل سهام پتروشیمی خراسان(خراسان) :پسهم در یک روند طولانی مدت صعودی قرار دارد. سهم پس از یک استراحت سه ماهه تشکیل […]