27 آذر, 1398
بیمه آسیا

تحلیل تکنیکال آسیا

تحلیل تکنیکال آسیا: بیمه آسیا نمادی از صنعت بیمه ایران میباشد.قیمت اکنون در سقف کانال خود قرار دارد .قیمت در حال تلاش برای شکستن این سقف […]