تحلیل تکنیکال سخوز

22 دی, 1398
سیمان خوزستان

تحلیل سیمان خوزستان-سخوز

تحلیل سیمان خوزستان-سخوز : در این تحلیل قصد داریم به بررسی نمادی از صنعت تولید سیمان با نام سيمان خوزستان با نماد سخوز از منظر تحلیل تکنیکال بپردازیم.
6 دی, 1398
سیمان_خوزستان

تحلیل سيمان خوزستان (سخوز)

حمایت های سهم را میتوان در قیمت های680 و شکست سقف کانال معرفی نمود.اهداف سهم قیمت های835_1000_1200 تومان می باشد.سهم دارای