تحلیل تکنیکال سهم

12 بهمن, 1398
واتی

تحلیل سرمایه گذاری آتیه دماوند-واتی

در این تحلیل قصد داریم شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند-واتی را از منظر تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم.
9 بهمن, 1398
ذوب روی اصفهان

تحلیل سهام ذوب روی اصفهان-فروی

در این تحلیل قصد داریم شرکت ذوب روی اصفهان با نماد فروی را از منظر بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.
24 دی, 1398
داروپخش

تحلیل داروپخش-وپخش

تحلیل داروپخش-وپخش .در این مطلب قصد داریم به بررسی شرکت داروپخش-وپخش از منظر تحلیل بنیادی بپردازیم.