تحلیل تکنیکال فولاد

30 آذر, 1398
فولاد_مبارکه

تحلیل تکنیکال فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

بررسی روند آتی سهام فولاد مبارکه از منظر تکنیکال.بررسی نقاط ورود و خروج سهم.