تحلیل تکنیکال نفت پاسارگاد

7 دی, 1398
شپاس

تحلیل نفت پاسارگاد (شپاس)

شپاس از کف قیمتی تاریخی خود در قیمت 285 در طی 9 ماه به حدود 1500 رسیده است که رشدی بیش از 500 درصدی را داشته.اکنون در موجc-c از ریز موج 5 هستیم