تحلیل سرمایه گذاری گروه تولید ملی-وبانک

13 بهمن, 1398
وبانک

تحلیل سرمایه گذاری گروه تولید ملی-وبانک

در این تحلیل قصد داریم سرمایه گذاری گروه تولید ملی-وبانک را از منظر تحلیل تکنیکال به همراه نگاهی کوتاه به بنیاد شرکت بررسی نماییم.