5 بهمن, 1398
فجر

تحلیل فولاد امیرکبیر کاشان-فجر

در این تحلیل قصد داریم به بررسی سهامی از صنعت تولید فولاد با نام فولاد امیر کبیر کاشان با نماد فجر بپردازیم.