17 دی, 1398
فملی

تحلیل ملی مس ایران-فملي

تحلیل بنیادی شرکت ملی مس ایران- فملي هفتمین تولید کننده مس جهان و اولین و بزرگترین تولید کننده مس ایران می باشد.