تحلیل پتروشیمی خراسان

27 دی, 1398
پتروشیمی خراسان

نگاهی اجمالی بر عملکرد 9 ماهه پتروشیمی خراسان

نگاهی اجمالی بر عملکرد 9 ماهه: سهم در 9 ماهه با 10548 میلیارد ریال فروش ، سود عملیاتی 6111 میلیارد ریالی و سود خالص 6470 میلیارد ریالی مواجه بود.
29 آذر, 1398
پتروشیمی_خراسان

تحلیل سهام پتروشیمی خراسان (خراسان)

تحلیل تکنیکال سهام پتروشیمی خراسان: تحلیل سهام پتروشیمی خراسان(خراسان) :پسهم در یک روند طولانی مدت صعودی قرار دارد. سهم پس از یک استراحت سه ماهه تشکیل […]