تسهیل تسویه بدهی بدهکاران

24 دی, 1398
بانک

تسهیل تسویه بدهی بدهکاران

براساس قانون “تسهیل تسویه بدهی بدهکاران”: ۱ـ در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا موسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه […]