19 دی, 1398
حفارس

تحلیل تکنیکال حفارس

تحلیل تکنیکال حفارس بعد از اصلاح قوی بازار ، حفاری هم به حمایت های مهم نزدیک شده است. این سهم که با برخورد به