7 دی, 1398
وساپا

تحلیل سرمایه گذاری سایپا (وساپا)

این شرکت بیشتر در زمینه سرمایه گذاری در زمینه خودرو و شرکت های زیر مجموعه صنعت خودرو به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت سایپا فعالیت دارد.