10 دی, 1398
شیشه همدان

تحلیل شیشه همدان (کهمدا)

تحلیل شیشه همدان (کهمدا).در این پست قصد داریم سهام شیشه همدان با نماد کهمدا را از منظر بنیادی مورد بررسی قرار دهیم.این شرکت را میتوان جزو بزرگترین