پتروشیمی فن آوران

11 دی, 1398
تاپیکو فروخت پارسان خرید

تحلیل شرکت پتروشیمی فن آوران(شفن)

شرکت پتروشیمی فن آوران (شفن) سهامی عام در سال1377 تأسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تحت شماره 139602 با موضوع فعالیت ساخت